Buku ‘Catatan Untuk Felix Siauw’ ini ditulis Muhammad Sulton Fatoni, penulis produktif yang sering mengangkat tema keislaman dan sosial. Perihal buku ini, kata Nadirsyah Hosen, seorang Dosen Monash University, “buku ini bukan sekedar memuat bantahan terhadap cuitan Felix Siauw tetapi juga menjelaskan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Felix Siauw dengan ‘jualannya’. Penulis dengan piawai dan teliti merujuk pada naskah klasik kitab dan literatur ajaran Islam serta khazanah para kiai Nusantara.”

Sementara itu Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum GP Ansor yang selama ini bersikap tegas terhadap segala bentuk gerakan pembusukan NKRI mengatakan, “inilah terobosan out of the box dari penulis yang mampu mengimbangi dan ‘mengatasi’ Felix Siauw, tidak hanya secara narasi tapi juga secara gaya menulis yang sangat komunikatif dan gaul. Buku ini perlu dibaca oleh jutaan followers Felix Siauw agar mereka bisa hijrah dari wacana khilafah ala HTI kepada narasi hubbul wathan minal iman ala NU.”

Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Iman bekerjasama dengan Cahaya Semesta. Ketebalan buku 225 halaman dan tercetak di bulan Februari 2018.

Selamat membaca.